Webinar: Wat betekent de Wtza voor ouderinitiatieven?

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Welke gevolgen heeft dit voor Pgb-gefinancierde ouderinitiatieven? Wat moeten zij regelen? Op 19 mei a.s. organiseert PerSaldo een gratis webinar voor ouderintiatieven waarbij je informatie, demo’s en antwoorden op je vragen krijgt.

De Wtza heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders die zorg verlenen of doen verlenen vanuit de Wlz, Zvw en Jeugdwet. Hoofddoel van de nieuwe wet is verbetering van de zorgkwaliteit. Zorgaanbieders laten zien dat zij staan voor goede zorg, zijn daarover transparant en kunnen erop worden aangesproken.

PerSaldo informeert in het webinar over de meldplicht, de vergunningplicht en de jaarverantwoording. Het webinar laat zoveel mogelijk zien wat er van je wordt gevraagd, via vragenlijsten en demo’s. Ook op die manier wordt geprobeerd om de extra regeldruk, die de wet met zich meebrengt, te verlagen. En je kunt je vragen stellen.

Voor wie?

Dit webinar is voor ouders en vertegenwoordigers die zelf een wooninitiatief voor hun kinderen zijn gestart of willen opstarten.

Praktische informatie

Het webinar is op 19 mei 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur. Deelname is gratis. Je meldt je individueel aan. Zijn er meer ouders van jouw initiatief die het webinar willen volgen? Dan moeten zij zich allemaal apart aanmelden.

Aanmelden Wtza voor ouderinitiatieven

De datum voor het webinar is inmiddels verstreken, aanmelden is niet meer mogelijk.

Zie ook op De Grasboom: Verplichtingen voor ouderinitiatieven onder de Wtza