foto de Roos

Organisatie

Stichting Exploitatie Utrecht 3 (STU 3)

STU 3 is een ouderinitiatief, aangesloten bij Stichting De Grasboom

De projectnaam van STU 3 is Grasboom Utrecht De Roos

Rechtsvorm

Stichting met RSIN / fiscaal nummer: 851894483
KvK nummer: 55878148

Kenmerken

 • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
 • Ouderinitiatief
 • Participatie gerichte ondersteuning in een beschermde woonvorm (GGZ)
 • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
 • Pgb-aanbieder (dus geen Zorg in Natura)
 • Zelfstandige appartementen met een gemeenschappelijke ruimte
 • Specifieke doelgroep: jong volwassenen met autisme en een normale tot hoge intelligentie

Woon- en Zorgvorm

Beschermd Wonen (Wmo); Individuele begeleiding en begeleiding groep
Zorg op afspraak

Sponsoren

Diverse sponsoren ondersteunden de Roos bij de totstandkoming en inrichting van het wooninitiatief. Bij de Roos zijn we hen allen bijzonder dankbaar voor hun giften en betrokkenheid. Het gaat om: Kansfonds, Kf Heinfonds, de Lions, NSGK, RDO Balije van Utrecht, Revalidatiefonds, vanBaaren Stichting en VSB fonds.

Organisatie Grasboom Utrecht De Roos

Bestuur met vertegenwoordiging in de Zorgcommissie, de Commissie Wonen en de Commissie PR & communicatie

 • STU 3 De Roos is aangesloten bij De Grasboom. De opstart van het initiatief werd verder ondersteund door MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Daarnaast zijn cursussen gevolgd en voorlichting verkregen bij Movisie en PerSaldo.
 • Woningcorporatie is Mitros
 • Formele zorgaanbieder: Stichting Exploitatie Utrecht 3 (STU 3, Utrecht)
 • Zorgleverancier: WoondroomZorg B.V. (KvK. 30226141)
 • Financiering van de Zorg: Wmo (gemeente Utrecht): beschikking Beschermd Wonen met Pgb