Welzijn

Zorg en Welzijn worden vaak in een adem genoemd, wat impliceert dat beide zaken met elkaar te maken hebben. Toch is het goed ze apart te benoemen.

Grasboomprojecten leveren zorg op maat; ouders en bewoners werken vanuit hun ervaring en visie samen met de zorgleverancier. Maatwerk en eigen regie staan hoog in het vaandel bij de Grasboom en zijn beide mogelijk gemaakt door de komst van het Pgb.

Door het Pgb is passende zorg en het werken vanuit de eigen kracht dichterbij gekomen voor mensen die leven met een beperking. Welzijn gaat uit van de eigen kracht! Zorg gaat uit van de beperking en ‘neemt over’.

In het huidig zorglandschap herkennen we een verschuiving van Zorg naar Welzijn; niet de beperking maar ‘eigen kracht’ krijgt meer aandacht.

Als wooninitiatief werken we vanuit een heldere zorgvisie. Die visie is opgesteld met het oog op de bewoners die willen leren leven met hun beperking en die zoeken naar mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Voor hen is het van belang dat er een passende omgeving geboden kan worden als ‘oefenplaats’.

Kleinschalige familie- en ouderinitiatieven zijn bij uitstek het warme platform waar lerende en zoekende mensen, samen met ouders en/of familieleden samenwerken met hulpverleners / zorgprofessionals.

Bij Grasboom de Roos vinden we het belangrijk dat de bewoner zich prettig voelt in het dagelijks leven. Samen met bewoners, ouders en begeleiders zijn we op zoek naar mogelijkheden om de juiste aandacht en randvoorwaarden te creëren die het welzijn vergroten.

Zie ook op De Grasboom: Ouderparticipatie