BIT waarschuwt voor falende bouw pgb-systeem 2.0

Ondanks eerdere positieve geluiden, rammelt de ontwikkeling van het systeem waarmee persoonsgebonden budgetten (pgb)worden geadministreerd, beoordeeld en uitbetaald. Het Bureau ICT Toetsing (BIT) betwijfelt of het systeem ‘ooit gaat slagen’.

Een van de twee onderdelen van het systeem is nog onvoldoende ontwikkeld, wat snelle landelijke invoering in de weg staat. Volgens minister Hugo de Jonge (VWS) en de betrokken partijen wordt de soep echter niet zo heet gegeten.

De zorgverzekeraars bouwen een beheerportaal. Daarmee kunnen mensen pgb-verzoeken aanvragen en verzekeraars deze toetsen en beheren. Ook gemeenten en zorgkantoren krijgen toegang tot dit zogeheten Zorgdomein. De uiteindelijke betalingen vinden plaats via een nieuw systeem dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bouwt. Betalingen geschieden direct aan de verzekeraars en niet via de verzekerde.

Het BIT waarschuwt dat vooral het beheersysteem van het Zorgdomein nog te wensen overlaat. Zorgverzekeraar DSW bouwt dit systeem in opdracht van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Doorontwikkeling, exploitatie en beheer ervan zijn nauwelijks georganiseerd en er ontbreekt een aanpak voor landelijke invoering, aldus het toetsingsbureau. Het al opgeleverde deel voldoet niet aan de gestelde eisen.

Verder lezen bij computable