Wonen

Grasboom Utrecht De Roos (Kanaleneiland oost) bevindt zich aan de Al Masoedilaan naast de hoge woontoren De Verkenner en tegenover winkelcentrum Kanaleneiland op een steenworp afstand van het centrum van Utrecht. Je fietst in 10 minuten naar het Centraal Station, maar ook de bussen stoppen voor de deur. Naast de appartementen is er ook een grote gezamenlijke woonkamer met keuken, een fietsenstalling en een beschutte binnentuin.

Wooninitiatief De Roos is een drie etages tellende vleugel aan de hoge Verkenner

De woningcorporatie waarmee je een huurovereenkomst afsluit, is Mitros.
Voor de zorg die je wilt inkopen heb je een beschikking Beschermd Wonen (pakket 3 – 4) met Pgb (WMO) van de gemeente Utrecht nodig. De zorgovereenkomst wordt contractueel vastgelegd tussen bewoner en de stichting (STU 3), die als formeel zorgaanbieder de begeleiding collectief inkoopt bij een geselecteerde zorgleverancier.

Naast de appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes is er ook een administratieve ruimte voor het begeleidingsteam. Met al deze voorzieningen geldt dat – in de context van beperkt beschikbare budgetten, de af te nemen zorg en instandhouding van de woonvorm – de bewoners gemotiveerd open moeten staan voor de geboden begeleiding.

Wonen & zorg

Het huren van een appartement in De Roos is gebonden aan een individuele zorgovereenkomst die met STU 3 wordt gesloten. In de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst is nadrukkelijk vastgelegd dat wonen in dit Grasboomproject alleen mogelijk is gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst.

Wanneer de zorgovereenkomst wordt beëindigd, bijvoorbeeld door uitstroming of onttrekking aan de professionele begeleiding, komt de huurovereenkomst te vervallen. Het gewenste niveau van begeleiding kan alleen worden gehandhaafd bij een voldoende aantal deelnemers en afname van zorg vanuit begeleidings- budgetten. Het belang dat alle bewoners van de woonvoorziening zich daaraan binden is evident.

Ouderparticipatie

Klussen in de gemeenschappelijke huiskamer

Een andere belangrijke voorwaarde voor het wonen bij De Roos is dat je ouders en/of naast-betrokkenen meehelpen in het ouderinitiatief, om de continuïteit te waarborgen.

Opening voorjaar 2016

Vanaf april 2016 konden de gloednieuwe appartementen betrokken worden. 11 heren en 4 dames verhuisden naar de appartementen. Een en ander vergde veel tijd en energie, maar binnen een jaar was iedereen toch aardig gewend en waren de meeste kinderziektes rond de woningen wel opgelost. In juni 2016 was er een feestelijke opening waar ook de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen bij aanwezig was.

Burgemeester van Zanen feliciteert de bewoners met de nieuwe woning

De woningen bij De Roos

De bewoners hebben geen partner waarmee zij een huishouden vormen en is er in die zin sprake van een ‘eenpersoonshuishouden’. De woningen hebben een oppervlakte van bijna 50 m² en bestaan uit een woonkamer, keuken, doucheruimte, apart toilet, slaapkamer en inpandige bergkast. Daarnaast kunnen de bewoners gebruikmaken van de gezamenlijke fietsenberging in het gebouw.

De Huur

De bewoner betaalt zelf de huur aan stichting STU3. De meeste bewoners zijn voor hun inkomen aangewezen op een uitkering of studielening. Dat betekent, dat zij geen hoge huur kunnen betalen en uitsluitend kunnen huren in de sociale huursector. De huurprijzen liggen onder de huur-toeslaggrens van maximaal € 710,68 per maand in 2017. Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van de persoonlijke situatie en hoogte van het inkomen in relatie tot de huurprijs.

Mensen met een zware zorgindicatie hebben en houden toegang tot de sociale huursector ongeacht de hoogte van het inkomen. Dit geldt ook voor 18 jarigen.