Grasboom Utrecht De Roos. Een ouderinitiatief van stichting exploitatie Utrecht 3

Introductie

Grasboom Utrecht De Roos is er voor jongeren met autisme die op eigen benen willen staan, die prettig, veilig én op zichzelf willen wonen. In een eigen appartement, in een veilige omgeving, met begeleiding in de buurt én een professioneel vangnet om zich heen.

Krachten bundelen

Ouders van jongeren met autisme hebben in 2012 Stichting Exploitatie Utrecht 3 (STU3) opgericht om een geschikte woonvorm te ontwikkelen voor hun kinderen. In april 2016 opende de stichting het 15 appartementen tellende gebouw. De Roos wordt ondersteund door stichting De Grasboom waarbij inmiddels tien ouderinitiatieven samenwerken.

Voor veel jongvolwassenen met een normale intelligentie en een diagnose ASS, is ‘gewoon’ het huis uitgaan moeilijk. Daar waar ouders bij elkaar gingen zitten, kennis uitwisselden, ervaringen deelden en mogelijkheden onderzochten, bleek veel mogelijk. Dat was de start van alle ouderinitiatieven binnen de Grasboom. Dankzij De Grasboom wonen nu ruim 100 jongvolwassenen helemaal op zichzelf.

Het huis uit?

Herken je jezelf in dit verhaal en wil je ook het huis uit? Of ben je ouder/verzorger en wil je mogelijkheden creëren waardoor je kind op zichzelf kan wonen? Kijk dan eens rond op deze website.

Meer over de Grasboom

Ouders en naast-betrokkenen, verenigd in Stichting De Grasboom, stellen zich ten doel woonvoorzieningen met begeleiding ‘op maat’ te realiseren en te onderhouden voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis. Stichting De Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting waaronder zich nieuwe wooninitiatieven kunnen ontwikkelen en in stand gehouden kunnen worden. Momenteel zijn er negen Grasboom projecten verdeeld over vier regio’s.

De verschillende projecten hebben elk ‘een eigen kleur’, in die zin dat de ouders lokaal hun eigen organisatie vormgeven op het sjabloon en de opgedane ervaringen binnen De Grasboom en zorg afnemen van een ‘eigen’ geselecteerde zorgaanbieder.

Ouderparticipatie

Binnen de verschillende ouderinitiatieven van De Grasboom is het van belang dat ouders en/of naast-betrokkenen actief deelnemen en op die wijze investeren in het scheppen van gunstige voorwaarden voor het wonen en alle activiteiten die daaromheen plaatsvinden.

Ouderparticipatie is een belangrijke voorwaarde voor de jongeren om te kunnen wonen bij een Grasboom project.

Samenwerking

In de tien Grasboom-stichtingen werken ouders nauw met elkaar samen op de aandachtsgebieden Zorg, Wonen, Welzijn, Financiën, wachtlijstbeheer, PR & communicatie, maatschappelijke ontwikkelingen en uitwisseling van ervaring en expertise.