Publicatie rapport over ouderinitiatieven ‘Net als thuis’

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk

Het Sociaal Cultureel Planbureau (werkend onder VWS) publiceerde 17-april jl. haar rapport ‘Net als thuis’; het resultaat van een kleinschalig kwalitatief onderzoek naar ouderinitiatieven.

De auteurs, Inger Plaisier en Mirjam de Klerk, spraken met ouders, adviseurs die ouderinitiatieven begeleiden, zorgprofessionals, maar ook met enkele medewerkers

van een gemeente en zorgkantoor. Bij het onderzoek hebben ook enkele Grasboomprojecten meegewerkt.

In dit rapport komen vooral de ouders aan het woord, aangevuld met het perspectief van andere betrokkenen zoals adviseurs en zorgprofessionals. Het rapport geeft een beeld van verschillende woonvormen en betrokken ouders en professionals die de ouderinitiatieven vormgeven. Hun enthousiaste en onbaatzuchtige deelname aan interviews en groepsgesprekken was inspirerend en leverde rijk materiaal op voor dit rapport.

Een van de uitkomsten van het rapport zijn de zorgen die ouders hebben over de continuïteit van de wooninitiatieven. Ouders zaken de afgelopen jaren de bestedingsruimte afnemen en maken zich zorgen over het voortbestaan van het Pgb en de wooninitiatieventoeslag.

Het gehele rapport, met bijlagen is hier te downloaden